Kik vagyunk?

Többéves tapasztalattal rendelkező, kedves, szakmailag is igényes csapat.

A csapat tagjai:

Molnár Evelin vagyok.
Egy Zala megyei kis faluban nőttem fel húgommal és szüleimmel. Már egészen kis korom óta tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, de a konkrét elhatározás, hogy a bölcsődés korosztály az, akik között igazán jól érzem magam, csak középiskolai tanulmányaim során kristályosodott ki bennem.

2013– ban végeztem a Kaposvári Egyetem, csecsemő-és kisgyermeknevelő FOSZK szakán. A képzésen szerzett tapasztalatok motiváltak arra, hogy még több tudást szerezzek a szakmában, így jelentkeztem a Kaposvári Egyetem, csecsemő-és kisgyermeknevelő BA szakára, ahol 2017-ben szereztem diplomát.

5 éve (2013 óta) foglalkozom bölcsődés korosztállyal. Munkám során mindig igyekszem családias, derűs légkört biztosítani, melyet szeretettel, törődéssel, odafigyeléssel és humorral igyekszek elérni. A rugalmasságot, a toleranciát, a játékosságot, és a mozgásfejlesztést tartom erősségemnek. Pedagógiai hitvallásom alapja a gyermekközpontúság és egymás teljes mértékű elfogadása.

Magamra vonatkozóan fontosnak tartom a folyamatos fejlődést, a nyitottságot az új dolgokra, módszerekre a munkámban és a magán életemben egyaránt.


Gabóc
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

W von Goethe

A csíksomlyói árvaházban kezdtem pályafutásomat. Életre szóló lecke volt számomra, szemnyitogató és meghatározó. Az önzetlenség, a bizalom, a ráhagyatkozás iskolája, ahol a felelősség felkiáltójelként jelzett fölöttünk. Nagy tapasztalat volt számomra a szeretet életet adó ereje. Attól kezdve vallom még inkább J. W von Goethével a gyökerek és szárnyak fontosságát. A gyökerek a családhoz köthető jelentésén túl a tágabb környezetet is jelentik, ahová tartozunk, ahol szeretnek minket, ahol figyelnek ránk, ami táplálhat, erőt, biztonságot ad. A szárnyak segítségével felemelkedhetünk, eltávolodhatunk, erőre kaphatunk, és így fejlődhetünk, kibontakozhatunk.

A gyökereink és szárnyaink egész életünkben hatással vannak ránk, arra, hogy kivé válunk, milyen irányba változunk. Ha azt szeretnénk, hogy a javunkat szolgálják, dolgoznunk kell rajtuk.

A Napraforgó Családi Bölcsőde az a hely, mely erősíti a gyökereket, és teret ad a bontakozó szárnyaknak. Mindez a jó csapatmunkának és az irányunkban megfogalmazott bizalomnak is köszönhető.

Minden gyerek kincs. Tele értékekkel, lehetőségekkel. Az a célom, hogy óvodapedagógusként és hitoktatóként segítsem a gyermekeket saját értékességük megélésében, egyéniségük kibontakoztatásában, támogassam önállóságra való törekvésüket. Azt szeretném, hogy érezzék, hogy öröm a lét, és ajándék, hogy ők is részesei az életnek.


Móni
Fordulatot jelentett életemben az a pont, amikor a Napraforgó Családi Bölcsődében kezdtem dolgozni. A gyermekek szeretete, az irántam tanúsított bizalom minden nap ajándék. Célom, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a bölcsiben. Fontos számomra a tiszta, esztétikus környezet, a jó munkatársi kapcsolat. Pozitív gondolkodásommal, segítőkész magatartásommal, pontosságommal azon fáradozom, hogy a Napraforgó Családi Bölcsődébe járó gyermekek számára biztosítva legyen az a környezet, amelyben optimálisan fejlődni tudnak.

Ajándék ez a munkahely, nagyon szeretek itt dolgozni.


Nóri
Nagy ajándék, ha az ember a munkáját örömmel tudja végezni. Hálás vagyok, hogy én megkaptam ezt az ajándékot. A ránk bízott kisgyermekek őszinte szeretete szebbé varázsolja mindennapjainkat. Élmény velük együtt lenni, látni, ahogy változnak, fejlődnek. Jó megtapasztalni, mennyire különbözőek. Mindegyikük egyedi és megismételhetetlen, s ez teszi izgalmassá a köztük töltött időt. A sokféle egyéniség újabb és újabb kihívás elé állít, s ezáltal kreativitásra ösztönöz. Munkám során fontosnak tartom, hogy ezen különbözőségek figyelembevételével forduljak a gyermekek felé, s hagyjam őket a maguk képességeihez mérten önállósodni, kibontakozni.  Hiszem, hogy ebben a folyamatban nem csak a gyermekek tanulnak meg tőlünk sok mindent a bölcsődében eltöltött hónapok alatt, hanem mi is formálódunk általuk.

Sokat jelent számomra a bölcsődénkben uralkodó szeretetteljes légkör, aminek a jó munkatársi viszony az alapja. Mindannyian hasonló értékrendet képviselünk, s így tudunk a gyermekek érdekében hatékonyan együttműködni.


Tündi
Munkámat nagyon szeretem, és mindent szeretek, ami ezzel kapcsolatos: kreatívkodás, mesélés, közös játszás, játékos foglalkozás a gyerekekkel. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, úgy érzem, hamar megtalálom velük a közös hangot. A családi bölcsőde egyik célja hogy a gyerekeket minél több önállóságra neveljük, hogy sikeresen vegyék majd az akadályokat. Ennek érdekében, két gyermekes édesanyaként megélt tapasztalataimat szeretettel kamatoztatom. Fontosnak tartom, hogy napi kapcsolatban legyek a szülőkkel, fontos, hogy mindent átbeszéljünk, ami a bölcsődében vagy otthon történt. Az a célom, hogy a gyerekek szeressenek hozzánk járni!